Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός του ΥΠΑΑΤ, κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Νίκος Αντώνογλου, η Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ,  κα Μαυρίδου Αννούλα, ο υπάλληλος του Τμήματος Φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ, κ. Βλάχος Διονύσης, η Γενική Διευθύντρια του ΕΣΥΦ, κα Φραντζέσκα Υδραίου, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων 5μελής εκπροσώπηση του ΔΣ, ο κ. Πασσαλής Αβραάμ – Πρόεδρος, ο κ. Ζησόπουλος Νικόλαος –Αντιπρόεδρος, ο κ. Καμαριώτης Εμμανουήλ –Γεν. Γραμματέας, ο κ. Βράνας Χρήστος -Ταμίας, και ο κ. Χατζόγλου Κυριάκος -Μέλος, εκπρόσωποι της ΠΟΣΓ, ο κ. Σοφολόγης Δημήτρης - Πρόεδρος και ο κ. Παναγούλης Χρήστος –Γεν. Γραμματέας, από το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Μυστακίδης Ζαφείρης – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Ιδιοκτητών  Καταστημάτων Αγροεφοδίων Ν. Ιωαννίνων, ο κ. Δεβέκος Μιχαήλ – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας, ο κ. Ζωντανός Απόστολος –Γεν. Γραμματέας και ο κ. Ποντίκης Θεόδωρος –Ταμίας, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ν. Καβάλας, ο κ. Μπαλίκας Γεώργιος –Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Αργολίδας, ο κ. Μπινιάρης Αναστάσιος –Πρόεδρος.

Στη συνάντηση αυτή και μετά από πολλές επισημάνσεις  του Συλλόγου μας, έγινε κατανοητό από το Υπουργείο ότι με τη συνταγογράφηση, αφενός  οι γεωπόνοι επιφορτίστηκαν με υπερβολική εργασία, και αφετέρου αυτό δεν αύξησε το κόστος στον αγρότη, διότι όπως εξηγήσαμε στο Υπουργείο κανένα από τα μέλη μας, αλλά και γενικότερα κανένας γεωπόνος, που εμπλέκεται στην διαδικασία της συνταγογράφησης και  ηλεκτρονικής καταγραφής ανά την Ελλάδα δεν χρέωσε την υπηρεσία αυτή, ώστε αυτό να επιβαρύνει το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής του Έλληνα αγρότη. Εξάλλου υπογραμμίστηκε ότι μέσα από την διαδικασία της συνταγογράφησης μέχρι τώρα γίνεται έμμεσα ο έλεγχος των πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης, που πρέπει να έχουν όλοι όσοι κάνουν χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό, έγινε απολύτως δεκτό από την πολιτική ηγεσία να μην προστεθούν περισσότερες ευθύνες στα γεωπονικά καταστήματα,  αφού υπήρχε προγραμματισμός  από αρχές του 2019 να γινόταν και ο έλεγχος κατοχής των στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσω της συνταγογράφησης!!  Εξετάζεται τώρα ένας τρόπος, ώστε ο έλεγχος να γίνεται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ και όχι μέσω των γεωπονικών καταστημάτων.

Στην συζήτηση έγινε αποδεκτό να γίνονται πωλήσεις για την προαγορά αγροτικών εφοδίων και συνταγογράφηση για τα ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα με αιτιολογία την προληπτική χρήση και όχι την κατασταλτική.

Έγινε επίσης δεκτό, να λυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα, ώστε να γίνει ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ώστε όταν ο χρήστης  θα πατάει το ΑΦΜ ή το όνομα του παραγωγού, να εμφανίζεται η καρτέλα του παραγωγού με στοιχεία όπως ο Νομός, ο Δήμος, η κύρια καλλιέργεια. Αν θέλει βέβαια, κάποιος να αλλάξει την κύρια καλλιέργεια, θα έχει την δυνατότητα αλλαγής.

Έγινε δεκτή η πρόταση για να υπάρξει η δυνατότητα επεξεργασίας της συνταγής μετά την οριστικοποίηση από τον γεωπόνο. Εξετάζεται πλέον το διάστημα για τον επανέλεγχο της συνταγής.

Έγιναν επίσης δεκτές οι προτάσεις για το ερασιτεχνικό και κατανόησαν ότι υπάρχουν προβλήματα με τις μικροσυσκευασίες. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο αποδέχτηκε να θεσμοθετηθεί  μια μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα συζητάει σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για όλα τα θέματα της φυτοπροστασίας.
Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται :
  • Α)από τον ΕΣΥΦ
  • Β)από εκπροσώπους του Υπουργείου και
  • Γ)από 5μελή επιτροπή γεωπόνων, που θα προέρχονται από φορείς και συλλόγους γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών.

Το Υπουργείο έκανε επίσης δεκτή την πρόταση για επιδότηση κατάλληλων προγραμμάτων για την συνταγογράφηση, ώστε να απαλλαγεί ο γεωπόνος από το κόστος της αγοράς προγράμματος, με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρεθεί πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

Έγινε δεκτό όλο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της επιστολής, που κατατέθηκε  στο Υπουργείο, που αφορούν τις αλλαγές, με σκοπό την βελτίωση της εφαρμογής για την συνταγογράφηση.

Το Υπουργείο δεν δέχτηκε σε καμία περίπτωση να χορηγούνται συνταγές χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού ή την δήλωση υπεύθυνου ψεκαστή.


Το Υπουργείο παρακάλεσε τους εκπροσώπους των γεωπόνων να συμβουλεύσουν και να ενημερώσουν τους συναδέλφους, ώστε να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνταγές. Κατανοούν ότι υπάρχουν δυσκολίες και πίεση από τον φόρτο εργασίας, αλλά τόνισαν να μην υπάρχει αμέλεια. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο είναι έτοιμο να κάνει ελέγχους στα καταστήματα για την συνταγογράφηση, όμως κρατάει στάση αναμονής προσπαθώντας να δείξει κατανόηση στην δυσκολία της εφαρμογή της.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο διαπιστώσει ότι ένα κατάστημα δεν κάνει καθόλου συνταγές ή ελάχιστες, τότε αυξάνεται η πιθανότητα για έλεγχο από την ΔΑΟΚ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων, την επίσπευση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών και τους έλεγχους στην αγορά συζήτησε με τον Σύλλογο Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης 
συναντήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός του ΥΠΑΑΤ, κ. Μάρκος Μπόλαρης. Στη συνάντηση από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον φυτοπραστατευτικό τομέα, όπως :
 
·         η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων φυτοπροστατευτικών φαρμάκων,
·         η παράνομη διακίνηση σκευασμάτων που εισάγονται στη χώρα μας (και σε χώρες της ΕΕ) και διακινούνται με τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
·       η ένταση των ελέγχων από πλευράς των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης φυτοπροστατευτικών,
·         το προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε σχέση με την προμήθεια – εμπορία γεωργικών εφοδίων.
 
    Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε κατ΄ αρχήν τον σημαντικό ρόλο και την ουσιαστική συμβολή στην στήριξη των παραγωγών του πρωτογενή τομέα, από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας της αγοράς. Τα ζητήματα των καταγγελιών για τις παράνομες εισαγωγές, την παράνομη εμπορία και χρήση εισαγόμενων φυτοφαρμάκων αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προγραμματισμένης συνάντησης συνεργασίας του αναπληρωτή Υπουργού με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς των συναρμόδιων Υπουργείων. Εν κατακλείδι, για το ζήτημα που τέθηκε για τις εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις των νέων σκευασμάτων και της ανάγκης για επιτάχυνση των διαδικασιών διατύπωσε επιφύλαξη για συνεργασία και ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία.
 
 
 


Δείτε παρακάτω ειδήσεις που επιλέξαμε για εσάς από έγκυρους ελληνικούς ιστότοπους.

Σημειώστε πως ο ιστότοπος αυτός αναδημοσιεύει τίτλους και περιεχόμενα ειδήσεων χωρίς να ευθύνεται για την συγγραφή τους.
Παρακαλούμε τα μέλη μας αν γνωρίζουν ανάλογους ιστότοπους που παρέχουν ειδήσεις με ανάλογο ή καλύτερο περιεχόμενο να μας στείλουν τις προτάσεις τους στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Agronews.gr - Δενδροκηπευτικά

Παράταση ως 31 Δεκεμβρίου για αγροτικό τιμολόγιο και εκ νέου διακανονισμός για τα χρέη στη ΔΕΗ
23-09-2019 18:01
Άμεσα θα δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, για υποβολή των δικαιολογητικών από τους αγρότες που δικαιούνται αγροτικό τιμολόγιο ΔΕΗ, μετά από επικοινωνία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, όπως ανακοίνωσε ο Κ. Σκρέκας σε συνάντηση που είχε με βαμβακοπαραγωγούς...
Περισσότερα...
Άρση εμποδίων για το αγροτικό ρεύμα ζητά ο Χαρακόπουλος
23-09-2019 17:13
Να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε και οι αγρότες που έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς στη ΔΕΗ να μπορέσουν να διατηρήσουν το αγροτικό τιμολόγιο, καθώς έως την καταλυτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου πολλοί παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί για τη σοδειά τους και άρα δεν έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, καλεί τον αρμόδιο...
Περισσότερα...
Υψηλής ποιότητας αλλά δυσεύρετα  τα οινοστάφυλλα του αμπελώνα Σαντορίνης
23-09-2019 16:49
Η φετινή απόδοση του αμπελώνα της Σαντορίνης έφτασε μόλις το 45% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο παραγωγής.
Περισσότερα...
Στην απεργία της 24ης Σεπτεμβρίου συμμετέχει και η ΠΟΓΕΔΥ
23-09-2019 15:21
Σε μαζική απεργία και συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση προχωρά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, αντιτιθέμενη στο νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Περισσότερα...
Μικρό εύρος τιμών ζητά αύξηση αποδόσεων
23-09-2019 14:47
Στην αγορά φρούτων και λαχανικών το εύρος εντός του οποίου κινούνται οι τιµές παραγωγού γίνεται όλο και στενότερο.
Περισσότερα...
Οδηγίες για επικείμενη κακοκαιρία στη Μακεδονία από την Πολιτική Προστασία
23-09-2019 14:18
Οδηγίες προς τους πολίτες για τη διαχείριση της κακοκαιρίας που αναμένεται δημοσίευσε η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Περισσότερα...
 Η μεγαλύτερη κρίση στο πετρέλαιο
23-09-2019 14:11
Με ένα και µόνο χτύπηµα, η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας µειώθηκε από τα 9,8 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως στα 4,1 εκατοµµύρια, µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση των τιµών.
Περισσότερα...
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Γεωπονικό Σύλλογο Νομού Λάρισας
23-09-2019 14:08
Στις εκλογές του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας που έλαβαν χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου εξελέγησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων( Π.Ο.Σ.Γ.).
Περισσότερα...
Ισορροπία άνω των 60 σεντς
23-09-2019 13:59
Φαίνεται πως το νέο εύρος ισορροπίας για το βαµβάκι κυµαίνεται µεταξύ 60-62 σεντς ανά λίµπα, µε τα 60 σεντς να αποτελούν ισχυρό σηµείο αντίστασης.
Περισσότερα...
Αύξηση παραγωγής 17% με χρήση βιοδιεγέρτη Accudo
23-09-2019 13:30
Εντός του 2020 πρόκειται να λανσαριστεί στην ελληνική αγορά από την FMC Chemicals Hellas το νέο βιολογικό προϊόν θρέψης µε την επωνυµία «Accudo». Ένας βιοδιεγέρτης σε υγρή µορφή, που «υπόσχεται» αύξηση της παραγωγής σε ποσοστό από 7% έως και 17%, ανάλογα το προϊόν κι αν πρόκειται για θερµοκήπιο ή για...
Περισσότερα...
Ό,τι περισσεύει από κάπου λείπει
23-09-2019 13:27
Αν εξετάσει κανείς µε προσοχή τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί αυτό τον καιρό η αγορά σε κεφαλαιώδους σηµασίας αγροτικά προϊόντα, όπως είναι το βαµβάκι, το αιγοπρόβειο γάλα και το ελαιόλαδο, θα καταλάβει ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας.
Περισσότερα...
Οδοιπόρος για τα Σούσα
23-09-2019 13:22
Με «τέρας» που «του έχει ανοίξει η όρεξη κι όλο τρώει και µεγαλώνει», παροµοίασε ο επικεφαλής Ελλάδας και Κύπρου, του οµίλου της FMC, τα κυκλώµατα διακίνησης «σπασµένων» φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Περισσότερα...
Στα θρανία οι νέοι αγρότες
23-09-2019 13:16
Ξεκίνησαν ήδη τα µαθήµατα 150 ωρών για τους Νέους Αγρότες, για να κλείσει κι αυτή η «υποχρέωσή» τους και να µπουν στη σειρά για να λάβουν το υπόλοιπο 30% από το πριµ πρώτης εγκατάστασης. Χάρηκαν οι περίπου 12.325 νέοι στην αρχή, αλλά για να κάνουν αίτηµα πληρωµής πρέπει να έχουν...
Περισσότερα...
Έως 31 Οκτωβρίου αιτήσεις οι ενίσχυσης για αμπελοτεμάχια Σαντορίνης
23-09-2019 13:11
Την 1η Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 10.1.3 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας», το οποίο αφορά την επιδότηση των αμπελουργών με 76,5 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, σύμφωνα με την πρόσκληση.
Περισσότερα...
Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τον Ν. Χαλκιδικής
23-09-2019 13:03
Τις διαδικαστικές δυσκολίες που συναντούν οι κάτοικοι του Νομού Χαλκιδικής στην προσπάθειά τους να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την περεταίρω παράταση της προθεσμίας για την υποβολή...
Περισσότερα...


polymechanon (former automatos) logo