Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός του ΥΠΑΑΤ, κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Νίκος Αντώνογλου, η Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ,  κα Μαυρίδου Αννούλα, ο υπάλληλος του Τμήματος Φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ, κ. Βλάχος Διονύσης, η Γενική Διευθύντρια του ΕΣΥΦ, κα Φραντζέσκα Υδραίου, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων 5μελής εκπροσώπηση του ΔΣ, ο κ. Πασσαλής Αβραάμ – Πρόεδρος, ο κ. Ζησόπουλος Νικόλαος –Αντιπρόεδρος, ο κ. Καμαριώτης Εμμανουήλ –Γεν. Γραμματέας, ο κ. Βράνας Χρήστος -Ταμίας, και ο κ. Χατζόγλου Κυριάκος -Μέλος, εκπρόσωποι της ΠΟΣΓ, ο κ. Σοφολόγης Δημήτρης - Πρόεδρος και ο κ. Παναγούλης Χρήστος –Γεν. Γραμματέας, από το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Μυστακίδης Ζαφείρης – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Ιδιοκτητών  Καταστημάτων Αγροεφοδίων Ν. Ιωαννίνων, ο κ. Δεβέκος Μιχαήλ – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας, ο κ. Ζωντανός Απόστολος –Γεν. Γραμματέας και ο κ. Ποντίκης Θεόδωρος –Ταμίας, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ν. Καβάλας, ο κ. Μπαλίκας Γεώργιος –Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Αργολίδας, ο κ. Μπινιάρης Αναστάσιος –Πρόεδρος.

Στη συνάντηση αυτή και μετά από πολλές επισημάνσεις  του Συλλόγου μας, έγινε κατανοητό από το Υπουργείο ότι με τη συνταγογράφηση, αφενός  οι γεωπόνοι επιφορτίστηκαν με υπερβολική εργασία, και αφετέρου αυτό δεν αύξησε το κόστος στον αγρότη, διότι όπως εξηγήσαμε στο Υπουργείο κανένα από τα μέλη μας, αλλά και γενικότερα κανένας γεωπόνος, που εμπλέκεται στην διαδικασία της συνταγογράφησης και  ηλεκτρονικής καταγραφής ανά την Ελλάδα δεν χρέωσε την υπηρεσία αυτή, ώστε αυτό να επιβαρύνει το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής του Έλληνα αγρότη. Εξάλλου υπογραμμίστηκε ότι μέσα από την διαδικασία της συνταγογράφησης μέχρι τώρα γίνεται έμμεσα ο έλεγχος των πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης, που πρέπει να έχουν όλοι όσοι κάνουν χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό, έγινε απολύτως δεκτό από την πολιτική ηγεσία να μην προστεθούν περισσότερες ευθύνες στα γεωπονικά καταστήματα,  αφού υπήρχε προγραμματισμός  από αρχές του 2019 να γινόταν και ο έλεγχος κατοχής των στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσω της συνταγογράφησης!!  Εξετάζεται τώρα ένας τρόπος, ώστε ο έλεγχος να γίνεται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ και όχι μέσω των γεωπονικών καταστημάτων.

Στην συζήτηση έγινε αποδεκτό να γίνονται πωλήσεις για την προαγορά αγροτικών εφοδίων και συνταγογράφηση για τα ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα με αιτιολογία την προληπτική χρήση και όχι την κατασταλτική.

Έγινε επίσης δεκτό, να λυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα, ώστε να γίνει ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ώστε όταν ο χρήστης  θα πατάει το ΑΦΜ ή το όνομα του παραγωγού, να εμφανίζεται η καρτέλα του παραγωγού με στοιχεία όπως ο Νομός, ο Δήμος, η κύρια καλλιέργεια. Αν θέλει βέβαια, κάποιος να αλλάξει την κύρια καλλιέργεια, θα έχει την δυνατότητα αλλαγής.

Έγινε δεκτή η πρόταση για να υπάρξει η δυνατότητα επεξεργασίας της συνταγής μετά την οριστικοποίηση από τον γεωπόνο. Εξετάζεται πλέον το διάστημα για τον επανέλεγχο της συνταγής.

Έγιναν επίσης δεκτές οι προτάσεις για το ερασιτεχνικό και κατανόησαν ότι υπάρχουν προβλήματα με τις μικροσυσκευασίες. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο αποδέχτηκε να θεσμοθετηθεί  μια μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα συζητάει σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για όλα τα θέματα της φυτοπροστασίας.
Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται :
  • Α)από τον ΕΣΥΦ
  • Β)από εκπροσώπους του Υπουργείου και
  • Γ)από 5μελή επιτροπή γεωπόνων, που θα προέρχονται από φορείς και συλλόγους γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών.

Το Υπουργείο έκανε επίσης δεκτή την πρόταση για επιδότηση κατάλληλων προγραμμάτων για την συνταγογράφηση, ώστε να απαλλαγεί ο γεωπόνος από το κόστος της αγοράς προγράμματος, με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρεθεί πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

Έγινε δεκτό όλο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της επιστολής, που κατατέθηκε  στο Υπουργείο, που αφορούν τις αλλαγές, με σκοπό την βελτίωση της εφαρμογής για την συνταγογράφηση.

Το Υπουργείο δεν δέχτηκε σε καμία περίπτωση να χορηγούνται συνταγές χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού ή την δήλωση υπεύθυνου ψεκαστή.


Το Υπουργείο παρακάλεσε τους εκπροσώπους των γεωπόνων να συμβουλεύσουν και να ενημερώσουν τους συναδέλφους, ώστε να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνταγές. Κατανοούν ότι υπάρχουν δυσκολίες και πίεση από τον φόρτο εργασίας, αλλά τόνισαν να μην υπάρχει αμέλεια. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο είναι έτοιμο να κάνει ελέγχους στα καταστήματα για την συνταγογράφηση, όμως κρατάει στάση αναμονής προσπαθώντας να δείξει κατανόηση στην δυσκολία της εφαρμογή της.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο διαπιστώσει ότι ένα κατάστημα δεν κάνει καθόλου συνταγές ή ελάχιστες, τότε αυξάνεται η πιθανότητα για έλεγχο από την ΔΑΟΚ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων, την επίσπευση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών και τους έλεγχους στην αγορά συζήτησε με τον Σύλλογο Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης 
συναντήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός του ΥΠΑΑΤ, κ. Μάρκος Μπόλαρης. Στη συνάντηση από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον φυτοπραστατευτικό τομέα, όπως :
 
·         η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων φυτοπροστατευτικών φαρμάκων,
·         η παράνομη διακίνηση σκευασμάτων που εισάγονται στη χώρα μας (και σε χώρες της ΕΕ) και διακινούνται με τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
·       η ένταση των ελέγχων από πλευράς των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης φυτοπροστατευτικών,
·         το προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε σχέση με την προμήθεια – εμπορία γεωργικών εφοδίων.
 
    Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε κατ΄ αρχήν τον σημαντικό ρόλο και την ουσιαστική συμβολή στην στήριξη των παραγωγών του πρωτογενή τομέα, από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας της αγοράς. Τα ζητήματα των καταγγελιών για τις παράνομες εισαγωγές, την παράνομη εμπορία και χρήση εισαγόμενων φυτοφαρμάκων αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προγραμματισμένης συνάντησης συνεργασίας του αναπληρωτή Υπουργού με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς των συναρμόδιων Υπουργείων. Εν κατακλείδι, για το ζήτημα που τέθηκε για τις εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις των νέων σκευασμάτων και της ανάγκης για επιτάχυνση των διαδικασιών διατύπωσε επιφύλαξη για συνεργασία και ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία.
 
 
 


Δείτε παρακάτω ειδήσεις που επιλέξαμε για εσάς από έγκυρους ελληνικούς ιστότοπους.

Σημειώστε πως ο ιστότοπος αυτός αναδημοσιεύει τίτλους και περιεχόμενα ειδήσεων χωρίς να ευθύνεται για την συγγραφή τους.
Παρακαλούμε τα μέλη μας αν γνωρίζουν ανάλογους ιστότοπους που παρέχουν ειδήσεις με ανάλογο ή καλύτερο περιεχόμενο να μας στείλουν τις προτάσεις τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Agronews.gr - Δενδροκηπευτικά

Γλίτωσαν για την ώρα την καρπόκαψα οι καρυδιές της Θεσσαλίας
10-08-2018 09:55
Η τρίτη γενεά του εντόμου της καρπόκαψας, όπου υπάρχει, εμφανίζεται από τα μέσα Αυγούστου στις καρυδιές. Ωστόσο, προς το παρόν, ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων στον θεσσαλικό κάμπο παραμένει πολύ μικρός έως και μηδενικός, αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου.
Περισσότερα...
Μύκητες καπνιάς στα εσπεριδοειδή λόγω διαλευρώδη
06-08-2018 12:20
Τα άφθονα μελιτώδη απεκκρίματα προνυμφών και ενηλίκων του εντόμου του διαλευρώδη ευνοούν την εγκατάσταση μυκήτων της καπνιάς στα εσπεριδοειδή, που περιορίζουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα του φυλλώματος και μειώνουν την εμπορική αξία των καρπών.
Περισσότερα...
Θυμήθηκε τα στέκια, κουβέντα για τιμή στο συμπύρηνο η ΕΚΕ
01-08-2018 11:26
Σε λίγες μέρες τελειώνει η συγκομιδή της ποικιλίας Αndross, ενώ η Εverts είναι άκαρπη και λίγη, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν για το συμπύρηνο ροδάκινο και οι μεταποιητές δεν κάνουν ακομα λόγο για τιμή, καταγγέλλει ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας, μιλώντας για «θέατρο του παραλόγου».
Περισσότερα...
H μονίλια «ρίχνει» τα πρώιμα ροδάκινα, με τιμές στα ορεινά
16-08-2018 11:49
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στα ροδάκινα, επιτραπέζια και συμπύρηνα,, καθώς οι επίμονες βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας έχουν οδηγήσει σε έκρηξη προσβολής των ώριμων καρπών από τη μονίλια, ασθένεια η οποία διευκολύνεται, ειδικά στις πρώιμες περιοχές και από την πλημμελή καλλιεργητική φροντίδα όλο το προηγούμενο διάστημα.
Περισσότερα...
«Καζάνι» που βράζει Ημαθία και Πέλλα για τις αποζημιώσεις
16-08-2018 11:49
Σε άμεση αναγγελία – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για αποζημιώσεις καλούν την διοίκηση του ΕΛΓΑ οι καλλιεργητές πυρηνόκαρπων Ημαθίας και Πέλλας, με αφορμή τις εκτεταμένες προσβολές των καρπών που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις της τελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου και οι οποίες αποτυπώνονται με σαφή τρόπο στις εικόνες που αποστέλλουν καθημερινά οι...
Περισσότερα...
Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για αιτήσεις αποζημιώσεων στα ροδάκινα
16-08-2018 11:49
Σε άµεση αναγγελία – πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για αποζηµιώσεις καλούν την διοίκηση του ΕΛΓΑ οι καλλιεργητές πυρηνόκαρπων Ηµαθίας και Πέλλας, µε αφορµή τις εκτεταµένες προσβολές των καρπών που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις της τελευταίας εβδοµάδας του Ιουνίου και οι οποίες αποτυπώνονται µε σαφή τρόπο στις εικόνες που αποστέλλουν καθηµερινά οι...
Περισσότερα...
Δεύτερη γενιά της καρπόκαψας χαλάει τις καρυδιές της Μαγνησίας
16-08-2018 11:49
Από τα δεδομένα του δικτύου των φερομονικών παγίδων της αρμόδιας υπηρεσίας στο νομό Μαγνησίας φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η πτήση της δεύτερης γενεάς του εντόμου της καρπόκαψας στις καρυδιές της Θεσσαλίας. Ωστόσο, οι συλλήψεις παρουσιάζουν διαφοροποίηση, με τον αριθμό τους στις περισσότερες περιπτώσεις να κυμαίνεται από χαμηλά ως μέτρια επίπεδα,...
Περισσότερα...
Πολιτική διελκυστίνδα η πρόσκληση για δήλωση ζημιάς στα πυρηνόκαρπα
16-08-2018 11:49
Από μέρα σε μέρα και από βουλευτή σε βουλευτή κινείται η διαδικασία για τις αποζημιώσεις στα πυρηνόκαρπα (επιτραπέζια και συμπύρηνα ροδάκινα, κεράσια κ.α.) με τον ΕΛΓΑ να καθυστερεί τη σχετική αναγγελία – πρόσκληση, έως ότου ωριμάσουν οι «μικροκομματικές» αναζητήσεις που συνοδεύουν συνήθως συμβάντα αυτού του είδους.
Περισσότερα...
Ακάρεα, τετράνυχους και Tuta Absoluta έπιασε η υπαίθρια ντομάτα Θεσσαλίας
16-08-2018 11:49
Την εμφάνισή του έκανε το ακάρεο άκουλους με μεγάλους πληθυσμούς στις πρώιμες και μεσοπρώιμες καλλιέργειες υπαίθριας ντομάτας στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
Περισσότερα...
Κιτρινόσαρκο καρπούζι από την Rijk Zwaan
16-08-2018 11:49
Σε μια καλή εμπορική χρονιά, παρά τις αναποδιές του καιρού, ελπίζουν φέτος οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού. Η έναρξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fresher, έγινε στο ένα ευρώ το κιλό για την υπερπρώιμη ποικιλία Prime, που μετά την Κρήτη ξεκίνησε και στην Κορινθία, περιοχές οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν το...
Περισσότερα...
Στα 3 άτομα ανά φύλλο ψεκασμός για τετράνυχο στα πεπόνια
16-08-2018 11:49
Συνεχίζεται η παρουσία των τετρανύχων με μεγάλους πληθυσμούς σε καλλιέργειες με πεπονιές στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας ,Τρικάλων και Φθιώτιδας, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξή τους.
Περισσότερα...
Με τα πρώτα συμπτώματα ψεκασμός στα αγγούρια για το ωίδιο
16-08-2018 11:49
Μικρές, λευκές κηλίδες στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και τους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις διαπιστώνουν αυτό το διάστημα οι καλλιεργητές με υπαίθρια αγγούρια στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
Περισσότερα...
Τα συμπύρηνα δεν φτάνουν, αλλά γκρίνια για τα πράσινα
16-08-2018 11:49
Μια από τις πιο «άστατες» χρονιές διέρχεται φέτος η αγορά στο συμπύρηνο ροδάκινο, καθώς η παραγωγή υπολείπεται κατά πολύ τα επίπεδα που θα ήθελε η βιομηχανία, Ιταλοί και Βόρειοι γείτονες «κλέβουν» ποσότητες από την εγχώρια μεταποίηση, ενώ, πολλά από τα συμβόλαια που έχουν κλειστεί για παραδόσεις κομπόστας δυσκολεύουν πολύ τη...
Περισσότερα...
Μετά το «όμφακες εισίν» της ΕΚΕ, τώρα τα… μαύρα ροδάκινα
16-08-2018 11:49
Επιβεβαιώνονται πανηγυρικά οι δημοσιεύσεις του AgroNews που επισημαίνουν τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει φέτος η εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία κομπόστας να συγκεντρώσει τις απαραίτητες για την κάλυψη των παραγγελιών ποσότητες από τους παραγωγούς.
Περισσότερα...
Τρίτη γενιά της καρπόκαψας στους μηλεώνες της Μακεδονίας
16-08-2018 11:49
Ξεκίνησε η πτήση της τρίτης γενιάς της καρπόκαψας σε μηλεώνες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες.
Περισσότερα...


polymechanon (former automatos) logo