Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός του ΥΠΑΑΤ, κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Νίκος Αντώνογλου, η Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ,  κα Μαυρίδου Αννούλα, ο υπάλληλος του Τμήματος Φυτοπροστασίας του ΥΠΑΑΤ, κ. Βλάχος Διονύσης, η Γενική Διευθύντρια του ΕΣΥΦ, κα Φραντζέσκα Υδραίου, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων 5μελής εκπροσώπηση του ΔΣ, ο κ. Πασσαλής Αβραάμ – Πρόεδρος, ο κ. Ζησόπουλος Νικόλαος –Αντιπρόεδρος, ο κ. Καμαριώτης Εμμανουήλ –Γεν. Γραμματέας, ο κ. Βράνας Χρήστος -Ταμίας, και ο κ. Χατζόγλου Κυριάκος -Μέλος, εκπρόσωποι της ΠΟΣΓ, ο κ. Σοφολόγης Δημήτρης - Πρόεδρος και ο κ. Παναγούλης Χρήστος –Γεν. Γραμματέας, από το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Μυστακίδης Ζαφείρης – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Ιδιοκτητών  Καταστημάτων Αγροεφοδίων Ν. Ιωαννίνων, ο κ. Δεβέκος Μιχαήλ – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας, ο κ. Ζωντανός Απόστολος –Γεν. Γραμματέας και ο κ. Ποντίκης Θεόδωρος –Ταμίας, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ν. Καβάλας, ο κ. Μπαλίκας Γεώργιος –Πρόεδρος, από τον Σύλλογο  Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Αργολίδας, ο κ. Μπινιάρης Αναστάσιος –Πρόεδρος.

Στη συνάντηση αυτή και μετά από πολλές επισημάνσεις  του Συλλόγου μας, έγινε κατανοητό από το Υπουργείο ότι με τη συνταγογράφηση, αφενός  οι γεωπόνοι επιφορτίστηκαν με υπερβολική εργασία, και αφετέρου αυτό δεν αύξησε το κόστος στον αγρότη, διότι όπως εξηγήσαμε στο Υπουργείο κανένα από τα μέλη μας, αλλά και γενικότερα κανένας γεωπόνος, που εμπλέκεται στην διαδικασία της συνταγογράφησης και  ηλεκτρονικής καταγραφής ανά την Ελλάδα δεν χρέωσε την υπηρεσία αυτή, ώστε αυτό να επιβαρύνει το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής του Έλληνα αγρότη. Εξάλλου υπογραμμίστηκε ότι μέσα από την διαδικασία της συνταγογράφησης μέχρι τώρα γίνεται έμμεσα ο έλεγχος των πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης, που πρέπει να έχουν όλοι όσοι κάνουν χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Για τον λόγο αυτό, έγινε απολύτως δεκτό από την πολιτική ηγεσία να μην προστεθούν περισσότερες ευθύνες στα γεωπονικά καταστήματα,  αφού υπήρχε προγραμματισμός  από αρχές του 2019 να γινόταν και ο έλεγχος κατοχής των στικ των ψεκαστικών μηχανημάτων μέσω της συνταγογράφησης!!  Εξετάζεται τώρα ένας τρόπος, ώστε ο έλεγχος να γίνεται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ και όχι μέσω των γεωπονικών καταστημάτων.

Στην συζήτηση έγινε αποδεκτό να γίνονται πωλήσεις για την προαγορά αγροτικών εφοδίων και συνταγογράφηση για τα ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα με αιτιολογία την προληπτική χρήση και όχι την κατασταλτική.

Έγινε επίσης δεκτό, να λυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα, ώστε να γίνει ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ώστε όταν ο χρήστης  θα πατάει το ΑΦΜ ή το όνομα του παραγωγού, να εμφανίζεται η καρτέλα του παραγωγού με στοιχεία όπως ο Νομός, ο Δήμος, η κύρια καλλιέργεια. Αν θέλει βέβαια, κάποιος να αλλάξει την κύρια καλλιέργεια, θα έχει την δυνατότητα αλλαγής.

Έγινε δεκτή η πρόταση για να υπάρξει η δυνατότητα επεξεργασίας της συνταγής μετά την οριστικοποίηση από τον γεωπόνο. Εξετάζεται πλέον το διάστημα για τον επανέλεγχο της συνταγής.

Έγιναν επίσης δεκτές οι προτάσεις για το ερασιτεχνικό και κατανόησαν ότι υπάρχουν προβλήματα με τις μικροσυσκευασίες. Για τον λόγο αυτό το Υπουργείο αποδέχτηκε να θεσμοθετηθεί  μια μόνιμη ομάδα εργασίας, η οποία θα συζητάει σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για όλα τα θέματα της φυτοπροστασίας.
Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται :
  • Α)από τον ΕΣΥΦ
  • Β)από εκπροσώπους του Υπουργείου και
  • Γ)από 5μελή επιτροπή γεωπόνων, που θα προέρχονται από φορείς και συλλόγους γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών.

Το Υπουργείο έκανε επίσης δεκτή την πρόταση για επιδότηση κατάλληλων προγραμμάτων για την συνταγογράφηση, ώστε να απαλλαγεί ο γεωπόνος από το κόστος της αγοράς προγράμματος, με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρεθεί πρόγραμμα επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

Έγινε δεκτό όλο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της επιστολής, που κατατέθηκε  στο Υπουργείο, που αφορούν τις αλλαγές, με σκοπό την βελτίωση της εφαρμογής για την συνταγογράφηση.

Το Υπουργείο δεν δέχτηκε σε καμία περίπτωση να χορηγούνται συνταγές χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού ή την δήλωση υπεύθυνου ψεκαστή.


Το Υπουργείο παρακάλεσε τους εκπροσώπους των γεωπόνων να συμβουλεύσουν και να ενημερώσουν τους συναδέλφους, ώστε να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες συνταγές. Κατανοούν ότι υπάρχουν δυσκολίες και πίεση από τον φόρτο εργασίας, αλλά τόνισαν να μην υπάρχει αμέλεια. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο είναι έτοιμο να κάνει ελέγχους στα καταστήματα για την συνταγογράφηση, όμως κρατάει στάση αναμονής προσπαθώντας να δείξει κατανόηση στην δυσκολία της εφαρμογή της.

Σε περίπτωση που το Υπουργείο διαπιστώσει ότι ένα κατάστημα δεν κάνει καθόλου συνταγές ή ελάχιστες, τότε αυξάνεται η πιθανότητα για έλεγχο από την ΔΑΟΚ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων, την επίσπευση αδειοδότησης φυτοπροστατευτικών και τους έλεγχους στην αγορά συζήτησε με τον Σύλλογο Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάρκος Μπόλαρης

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων Μακεδονίας και Θράκης 
συναντήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός του ΥΠΑΑΤ, κ. Μάρκος Μπόλαρης. Στη συνάντηση από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων τέθηκαν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον φυτοπραστατευτικό τομέα, όπως :
 
·         η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων φυτοπροστατευτικών φαρμάκων,
·         η παράνομη διακίνηση σκευασμάτων που εισάγονται στη χώρα μας (και σε χώρες της ΕΕ) και διακινούνται με τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
·       η ένταση των ελέγχων από πλευράς των αρμοδίων ελεγκτικών Υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης φυτοπροστατευτικών,
·         το προς ψήφιση νομοσχέδιο για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς σε σχέση με την προμήθεια – εμπορία γεωργικών εφοδίων.
 
    Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε κατ΄ αρχήν τον σημαντικό ρόλο και την ουσιαστική συμβολή στην στήριξη των παραγωγών του πρωτογενή τομέα, από τους Γεωπόνους Εμπόρους Γεωργικών Εφοδίων, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας της αγοράς. Τα ζητήματα των καταγγελιών για τις παράνομες εισαγωγές, την παράνομη εμπορία και χρήση εισαγόμενων φυτοφαρμάκων αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προγραμματισμένης συνάντησης συνεργασίας του αναπληρωτή Υπουργού με τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς των συναρμόδιων Υπουργείων. Εν κατακλείδι, για το ζήτημα που τέθηκε για τις εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις των νέων σκευασμάτων και της ανάγκης για επιτάχυνση των διαδικασιών διατύπωσε επιφύλαξη για συνεργασία και ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία.
 
 
 


Δείτε παρακάτω ειδήσεις που επιλέξαμε για εσάς από έγκυρους ελληνικούς ιστότοπους.

Σημειώστε πως ο ιστότοπος αυτός αναδημοσιεύει τίτλους και περιεχόμενα ειδήσεων χωρίς να ευθύνεται για την συγγραφή τους.
Παρακαλούμε τα μέλη μας αν γνωρίζουν ανάλογους ιστότοπους που παρέχουν ειδήσεις με ανάλογο ή καλύτερο περιεχόμενο να μας στείλουν τις προτάσεις τους στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Agronews.gr - Δενδροκηπευτικά

Η γκαστρωμένη κάλπη που αλλάζει τις Βρυξέλλες
25-05-2019 09:02
Όσο ο ευρωσκεπτικισμός διαφαίνεται την επόμενη μέρα των εκλογών πιο ενισχυμένος από ποτέ, οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις της Ευρωβουλής ψάχνουν συμμαχίες για την πιο καθοριστική ίσως πενταετία της ΕΕ.
Περισσότερα...
Τα πρώτα αυτόνομα χωράφια έγιναν πραγματικότητα
25-05-2019 09:02
Ο αυτοματισμός δίνει τη θέση του στην αυτονομία, αφού πλέον είναι εμπορικά διαθέσιμα τα πρώτα μηχανήματα που δεν απαιτούν την ενεργή παρουσία αγρότη στο χωράφι.
Περισσότερα...
Από 5% έως 10% αύξηση παραγωγής στο εξάμηνο για την εγχώρια χοιροτροφία
25-05-2019 09:01
Στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές επιχειρείται µια αύξηση του αριθµού των χοίρων στην Ελλάδα, αύξηση η οποία θα γίνει αισθητή στην αγορά µετά από έξι µήνες. «Όλοι θα προσθέσουµε λίγους χοίρους παραπάνω» αναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτρόφων Γιάννης Μπούρας. Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο λόγος που οι...
Περισσότερα...
Αγρότες – βιομήχανους θέλει το νέο παραγωγικό μοντέλο, με δραστήρια παρουσία σε ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας
25-05-2019 09:00
Αν υπήρξαν κάποια σηµεία µε βαθύτερο ενδιαφέρον στην 2ωρη συνέντευξη τύπου (Τρίτη 21 Μαϊου) του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, αυτά, σίγουρα δεν συνδέονται µε αυτές καθ’ εαυτές τις εξαγγελίες αλλά µε ορισµένες ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις στο πλαίσιο των εξαγγελιών. Κι αν κάποιος κέρδισε τις εντυπώσεις, από σύσσωµη την πολιτική ηγεσία...
Περισσότερα...
Σχέδιο διάσωσης των Αμερικανών αγροτών 16 δις ανακοίνωσε ο Τραμπ
24-05-2019 17:07
Ένα σχέδιο διάσωσης αξίας 16 δις δολαρίων για τους αγρότες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με το Πεκίνο, ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Περισσότερα...
Νέες διακρίσεις και βραβεία για το Κτήμα Παυλίδη
24-05-2019 15:52
Ενισχύθηκε κατά το 2019 ο αριθμός των εκατοντάδων διεθνών βραβείων που έχει λάβει το Κτήμα Παυλίδη από την ίδρυση του ανταμείβοντας την ποιότητα και μαρτυρώντας την επιτυχία του Δραμινού οινοποιείου.
Περισσότερα...
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει σε μεγάλες διεθνείς συναλλαγές
24-05-2019 15:32
Τον αποκλειστικό ρόλο του Συντονιστή και Αποκλειστικού Διοργανωτή (Global Coordinator και Mandated Lead Arranger) είχε η Τράπεζα Πειραιώς στη χρηματοδότηση για την εξαγορά μετοχών της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ, από την Invel Real Estate BV.
Περισσότερα...
Εμπόριο χωρίς ρευστότητα καταγγέλει η ΕΣΕΕ στο Στουρνάρα
24-05-2019 15:16
Στην έδρα της Τράπεζας της Ελλάδας στην Αθήνα, έλαβε χώρα η συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Γιάννη Στουρνάρα, όπου στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησε το θέμα της ρευστότητας και της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ήταν ο...
Περισσότερα...
Συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων πετάμενες σε αγροτικές περιοχες της Π.Ε. Δράμας.
24-05-2019 14:56
Eπανειλημμένως υπάλληλοι του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγεινομικού της περιφέρειας Δράμας εχουν εντοπίσει την παρουσία πετάμενων κενων συσκευασιων γεωργικων φαρμάκων σε αρδευτικά κανάλια, στις άκρες χωραφιων, η σε σημεια υδροληψιας για το γεμισμα των ψεκαστικων μηχανημάτων. Πετάμενα σκευάσματα φαρμάκων βρισκονται ακομη και διπλά σε άδειους κάδους που εχουν τοποθετηθει για τον...
Περισσότερα...
Μελισσόκηπους παντού μας καλεί να φτιάξουμε η δράση Bee & BE
24-05-2019 14:56
Η Bee & BE είναι μια δράση που ξεκίνησε για να ενημερώσει το κοινό για τη σπουδαιότητα της Μέλισσας στη ζωή και για να παροτρύνει τους κατοίκους των πόλεων να δημιουργήσουν μελισσόκηπους με κατάλληλα λουλούδια σε βεράντες και κήπους. Είναι μεγάλη ανάγκη να προστατεύσουμε τη μέλισσα καθώς το 1/3 της...
Περισσότερα...
Με διακρίσεις το Κτήμα Βιβλία Χώρα σε διεθνή διαγωνισμό
24-05-2019 14:00
Οι οίνοι του Κτήματος Βιβλία Χώρα συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν τους γευσιγνώστες στους Διεθνείς Διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετέχουν, αφού καταφέρνουν υψηλές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Περισσότερα...
Καναρίνι στο ορυχείο
24-05-2019 13:30
Γίνεται καταθλιπτικά οικείο να βλέπει κανείς τις αποδόσεις των ιταλικών κρατικών οµολόγων να αυξάνονται, µε το spread έναντι των γερµανικών bunds να προσεγγίζει και πάλι την εβδοµάδα που πέρασε το υψηλότερο επίπεδο του έτους. Μπορεί κανείς να ευχαριστήσει γι’ αυτό την πολιτική στάση των λαϊκιστών ηγετών της χώρας πριν από...
Περισσότερα...
Την παραίτησή της υποβάλλει η Τερέζα Μέι στις 7 Ιουνίου
24-05-2019 12:34
Μετά από μήνες έντονης φημολογίας, η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε ότι παραιτείται από πρωθυπουργός της Βρετανίας, στις 7 Ιουνίου, πυροδοτώντας έτσι τη διαδικασία που θα φέρει έναν νέο ηγέτη στην εξουσία, από τον οποίο αναμένεται να προωθήσει μια πιο αποφασιστική συμφωνία για το Brexit.
Περισσότερα...
Η Σαντορίνη κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για φέτος
24-05-2019 12:20
Οι αναγνώστες του Global Traveler, αμερικάνικου περιοδικού που απευθύνεται σε ταξιδιώτες με μεγάλο budget, αποφάνθηκαν: Η Σαντορίνη είναι ο κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός του πλανήτη για φέτος.
Περισσότερα...
Υπουργός βαστάζος, διακονιάρης αφέντης
24-05-2019 12:14
Λίγα 24ωρα πριν τις ευρωεκλογές της Κυριακής, που καθώς φαίνεται αποτελούν ορόσηµο, για τις εθνικές, ο υπουργός της πλατείας σε συνέντευξη τύπου εκτός από τις διαχειριστικού τύπου ανακοινώσεις (εξαγγελίες για αρδευτικά, προγράµµατα, πληρωµές κλπ, κλπ), προχώρησε και σε απολογισµό του κυβερνητικού έργου στον αγροτικό τοµέα και τα 11 δις, που...
Περισσότερα...


polymechanon (former automatos) logo